Whatsapp yazismalari mahkeme

WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ
Boşanma da Sosyal Medya Yazışmaları ve Fotoğraf Delil olur mu

Facebook Whatsapp veya operatörlerden yapılan yazışmalar ortaya çıkar mı? Aldatma durumu için!!! Taraflardan biri 17 yaşında çocuk diğeri ise yetişkin.

Whatsapp İnceleme Raporu ile Whatsapp Yazışmaları Delil

Paylaş Facebook. Whatsapp Facebook ve gsm mesajları mahkeme kararı ile ortaya çıkar mı? Görüşünü yaz. Senin Görüşün Nedir? Hemen Görüş Yaz! Bu yorumlar hangi tarihte yapıldı lutfen yazar misiniz. Bu yorumlar hangi tarihte yapıldı? Benzer Sorular. Yeni oyunları kaldırabilecek orta halli laptop?

Whatsapp İnceleme Raporu ile Whatsapp Yazışmaları Delil

Günlük stresinizi nasıl atıyorsunuz? Telefon numarası ile konum bulan uygulama var mı? Lenovo ideapad 15IGM cd yeri açılmıyor?

Whatsapp Yazışmaları

Whatsapp inceleme raporu ile Whatsapp yazışmaları delil olarak mahkemeye sunulabilir. İnceleme talebiniz için hemen bizi arayın. Bir çok mahkemede mahkemelere sunulan WhatsApp yazışma kayıtları direkt delil niteliğinde değerlendirilmekte özellikle boşanma, hakaret vb. davalarda.

Sırala Önce Kızlar Önce Erkekler. NetGeaR Yoda. Bu yorumlar hangi tarihte yapıldı. Kaanser Xper 5. Bu yorumu hangi tarihte yaptınız. SerKan Master. Bu yorumu hangi tarihte yaptınız lütfen çok önemli. Gizli Üye.

Çalışan, Emekli ve İşverenin Haber ve Bilgi Portalı

Hukuka Aykırılık Yargıtay kararlarında özellikle vurgulanan husus, kullanılan uygulamanın 3. Bilinmesi gereken en önemli husus verinin delil sayılabilmesi için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır. Kısa bir süre sonra ise aslında o konuşmanın bizim için gerekli olduğuna kanaat getiriyoruz. Örneğin boşanma davasında Whatsapp konuşmaları delil olarak kullanılmak istenmesi durumunda eşin sizle yapmış olduğu konuşmalardaki hakaret, küfür, tehdit, aşağılama gibi mesajlar size atıldığından ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmediğinden dolayı kullanılabilir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşamın değişimine etkisi çok büyüktür. Skip to content. Burada bir diğer dikkat edilmesi gereken husus bu konuşmaların işin ve çalışmaların aksamasına sebep vermemesi, özellikle iletişimin kurulduğu saatlerin mesai saatleri dışında olması yahut iş yerindeki huzuru etkileyecek raddede bir sonuca sebep verilmemesidir.

SonerCokyakar Yoda. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir.

Whatsapp Kayıtları

İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Öncelikle Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir.

Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir.

  • 'WhatsApp mesajları delil olarak kullanılamaz çünkü' - HABERLER Son Dakika;
  • telefon teknik servis takip.
  • iphone safari takip etme.
  • WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ.

Dosya içeriğine göre davalı işyerinde satış uzmanı olarak çalışan davacı ve aynı konumdaki diğer çalışanlar, çalışma koşullarının olumsuz olarak değiştirilmesi, ücret politikası, mobbing uygulanması nedeni ile toplu imza ile istekte bulunmuşlar ve mailler göndermişlerdir. Aynı zamanda da iletişim için Whatsapp sistemi içinde grup kurmuşlardır.

Burada da çalışma koşullarının olumsuzluğu, yöneticilerin tutumları ve davranışları hakkında yorumlarla yazışmalarda bulunmuşlardır. Bu iletişimlerin dosyadaki çözümlerine göre genel olarak mesai saatleri dışında olduğu görülmektedir.

Mahkeme Whatsapp Kayıtlarını İsteyebilir mi?

Davacı ve diğer arkadaşlarının Whatsapp grubu içindeki bu yazışmaları, aynı grup içinde yer alan diğer bir işçi tarafından işverene iletilmiş, işveren bunun üzerine grupta yer alan işçilerin savunmasını alarak, davacı ve diğer işçilerin iş sözleşmelerini feshederken, ileten işçiye ise ihtar cezası vermiştir.

Grup içi konuşmaların gizli kalması esas olduğu gibi genel olarak bakıldığında çalışma koşullarının olumsuzluğu, işveren ve yöneticilerin eşit davranmama, mobbing niteliğindeki tutumlarının dile getirildiği tespit edilmiştir. İşveren gizli kalması gereken verileri yasak bir şekilde elde ettiği gibi kendisine veren ve aynı konuşmalarda bulunan işçiye davranışı nedeni ile ihtar cezası vermek sureti ile de bilgi veren işçisini korumuştur. İşçilerin işyerinde mailleri, işverene bildirimleri işçilik hakları ile ilgili demokratik talep niteliğinde olup, bu tür barışçıl davranışların fesih nedeni yapılması doğru değildir.

İspat yükü kendisinde olan davalı işveren haklı ve geçerli feshi kanıtlayamamıştır.

Davanın kabulü yerine reddi hatalıdır. Davacının iş sözleşmesinin feshi davranışlarından kaynaklanan geçerli nedene dayanmaktadır. Davanın reddi gerekirken hatalı gerekçe ile kabulü hatalıdır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur. Yargıtay Ceza Dairesinin Özel hayatın gizliliği ve korunması başlıklı Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. WhatsApp kullanırken bazen yanlışlıkla bir mesajı veya konuşmayı o an için düşünmeden silebiliyoruz. Kısa bir süre sonra ise aslında o konuşmanın bizim için gerekli olduğuna kanaat getiriyoruz.

Whatsapp İnceleme Raporu ile Whatsapp Yazışmaları Delil

Daha sonra tekrardan yüklediğinizde yedeklerinizin yüklenmesini isteyip istemediğinizi soran bir yönerge ile karşı karşıya kalacaksınız. Yedeklemelerinizi yükleme işlemini onaylayıp, kısa bir süre bekledikten sonra silinmiş olan konuşmaya yedekleriniz sayesinde ulaşabileceksiniz. Eğer bulut depolama servisi üzerinden konuşma kayıtlarına erişemiyorsanız SD kartınızın içerisinden de konuşma yedeklerinize erişebilirsiniz. Ancak; whatsapp cep telefonu yada tablet pc den normal şartlarla silindikten sonra tekrar yüklenirken eski mesajları yüklemek istiyor musunuz" diye soruyor.

Bu soruya evet denilecek olursa eski mesajlaşmaların hepsini geri yüklüyor. Bu demek oluyor ki; whatsaap kendi sisteminde tüm yazışmaları içerikleri ile birlikte tutmaktadır. Telefon kayıtlarına hususuna geldiğimizde, boşanma davasında delil olarak sunmak amacıyla mahkemenin gsm operatörlerinden telefon ve mesaj kayıtları içeriğinin istenmesi mümkün değildir.